Some Cool Links!

The end ?: Het einde ?
Het nieuwe Flevonet!

Een verontrustende ontwikkeling zijn de rechtzaken die, met name in de Verenigde Staten, recentelijk zijn ontstaan zoals o.a. de DeCSS zaak en gebaseerd op de DMCA wetgeving. Dit bedreigd de vrije ontwikkeling van nieuwe technieken en beperkt onze historische vrijheden op het moment dat we die ook met nieuwe technieken willen uitoefenen.

lemuria.org A presentation given by Tom Vogt at HAL 2001.

Very worrying developments are the court cases that, especially in the USofA, have recently cropped up like the DeCSS case and are based on the DMCA law. This is a thread to the free development of new technologies and limits our historical rights the moment we want to use modern technologies.


Een van de echt interresante internet sites met o.a. Home Planet en de Sky screensaver is fourmilab, gemaakt door John Walker:

John Walker made fourmilab, one of the more interresting internet sites, have a look at Home Planet, the Sky screensaver and much more!

Nederland / The Netherlands
Een satelliet foto van Nederland / A satellite photo of The Netherlands

Search the web with Google !

En de interesantste astronomische verhalen en beelden zie je bij de VU

For many more astronomy links

See the planets, the stars, or even the shuttle at NASA!

Hale Bopp 4800+ pics ! !


Other interrests / andere interesses van mij:

A Real car Een Echte auto

Another interrest of me: pictures of Pompeii

Keep up with the breaking headline news at CNN!

Bezoek De krant van wakker Nederland


The fundaments for this page were laid for free at: Create A Page!

De teller heb ik gevonden bij WEBcounter

De achtergrond is het negatief van een sterrenfoto

Terug naar:/ Return to:

Dirks homepage